Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Dokumentumok

Bőrfestő Óvoda

1048 Budapest, Bőrfestő u.1-3.

——————————————————————————————

 

AZ INTÉZMÉNY KÜLDETÉSPOLITIKAI NYILATKOZATA

 

 

Pedagógiai munkánk alapelve a szeretetteljes, érzelem gazdag, biztonságérzetet adó óvoda megteremtése, ahol a gyermeki személyiség és kreativitás kiteljesedhet. A képességek és készségek kibontakoztatásával, a differenciált neveléssel elérhetjük, hogy a gyermekek pozitív és valós önismerettel, megfelelő belső értékrenddel, kellő önbizalommal és érzelmi intelligenciával váljanak alkalmassá az iskolakezdésre. Mindennapi élmények átadásával gyermekeink kreatív, egyetemes kultúrát befogadó, szépre fogékony személyiséggé válnak.

 

Kiemelt feladatunknak tekintjük az érzelmi nevelést. Különös gondot fordítunk az esélyegyenlőség megteremtésére, az esetleges hátrányok kompenzálására fejlesztőink segítségével. Az erkölcsi, esztétikai, érzelmi nevelés, a magyarságtudat kialakítása prioritást élvez különös tekintettel a népművészetekre, a népi kultúra értékeire, a zenei nevelésre.

 

A szakmai szempontokat szem előtt tartva igyekszünk minél inkább megfelelni a partnereink által támasztotta igényeknek. Törekszünk a fenntartó, a szülők, a gyermekek és társintézményeink elvárásainak rendszeres feltérképezésére, melyekre folyamatos fejlesztéssel válaszolunk.

 

Óvodánk minden dolgozója vallja, hogy legfőbb feladatunk a ránk bízott gyermekek emberi méltóságának, szabadságának biztosítása, melyet az emberi az erkölcsi és a szakmai igényesség önmagunk felé támasztott követelményei alapján valósítunk meg.

 

 A nevelés folyamatában a kor követelményeit tükröző, az egyént, mint a közösség tagjaként létező individuumot tiszteletben tartó hozzáállással, példamutató magatartással, tisztelettel, szeretettel, érzelem teli attitűddel hozzájárulunk a ránk bízott három-hét éves gyermekek egészséges személyiségfejlődéséhez, amelyek segítik őket az előttük álló élet sikeres, boldog kezdéséhez.

 

Az intézmény vezetése legfontosabb feladatának tekinti a gyermekek egyéniségének figyelembe vételét, a minőségileg igényes, korszerű pedagógiai elveken alapuló nevelőmunkát, a szervezeti kultúra fejlesztését, a pedagógiai munka színvonalának emelését. Célunk, hogy intézményünk minden dolgozója megismerje ezen alapelvek fontosságát, és ebbe a munkába lehető legjobb szándéka és képességei szerint bekapcsolódjon.             

 

 

 

 

 

         Budapest, 2019.07.11.